Co se stane, když závěť nenapíšete a proč mít závěť?

Pokud zemře člověk bez závěti, jeho majetek se rozdělí podle zákona. Co to přesně znamená si ukážeme na případech ze života.

Obsah

Proč mít závěť?

Kdo dědí ze zákona bez závěti?

Jaké jsou zákonné dědické třídy?

Životní příběhy lidí bez závěti


Proč mít závěť?

V České republice je více než 2 miliony dospělých, kteří nenapsali závěť. A zatímco mnozí to pravděpodobně odkládají až do pozdějších fází života, je nevyhnutelné, že někteří lidé zemřou dříve, než vůbec najdou příležitost k sepsání závěti.

Sepsaná závěť nebo poslední vůle dává jasné instrukce, jak rozdělit majetek zesnulého. Pokud skoná člověk a nemá sepsanou závěť, jeho majetek se rozdělí mezi dědice podle zákonných dědických tříd. Na jakékoli přání zesnulého tak nebude brán zřetel.

Kdo dědí ze zákona bez závěti?

Zákonná dědická posloupnost udává pořadí potenciálních dědiců určených zákonem. Jedná se o soubor zákonů v České republice, které definují, co se stane s majetkem člověka, který zemře bez platné závěti nebo dědické smlouvy. Níže uvádíme nejběžnější scénáře, které vysvětlují, co by se stalo s vaším majetkem, kdybyste zemřeli bez poslední vůle.

V manželství nebo registrovaném vztahu a bez potomků

Pozůstalost v tomto případě zdědí pozůstalí manželé nebo registrovaní partneři, zůstavitelovi rodiče a tzv. osoba žijící ve společné domácnosti. Zákonní dědici dědí rovným dílem, ale pozůstalým manželům nebo registrovaným partnerům náleží alespoň polovina dědictví. Jestliže pozůstalí registrovaní partneři nebo manželé dědí sami, připadne jim celé dědictví. V opačném případě zdědí polovinu a zbytek dědictví se rozdělí rovným dílem mezi ostatní zákonné dědice. Osoba žijící ve společné domácnosti po dobu alespoň 1 roku nemůže dědit sama.

V manželství nebo registrovaném vztahu s potomky

V takovém případě dědí stejným dílem zůstavitelovy děti a pozůstalí manželé nebo registrovaní partneři. Pokud nedědí některé dítě (z důvodu dědické nezpůsobilosti, odmítnutí dědictví, nedožití nebo je neznámého pobytu), nabývají jeho dědický podíl jeho děti (tj. zůstavitelovi vnoučata).

Mimo manželský stav s potomky

Váš majetek bude rozdělen rovným dílem mezi vaše děti, vyjma nevlastních dětí. Pokud jakékoli dítě nemůže nebo nechce dědit, vzniká nárok jejich dětem (vnoučatům zůstavitele).

Mimo manželský stav bez potomků a bez rodičů

V tomto případě dědí zůstavitelovi sourozenci a tzv. spolužijící osoba, všichni rovným dílem. Pokud některý z sourozenců nedědí (například proto, že odmítl dědictví, je nezpůsobilý dědit, nedožil se zůstavitelovy smrti nebo je neznámého pobytu), nabývají jeho dědického podílu in stirpes jeho děti (tj. zůstavitelovi synovci a neteře).

Jaké jsou zákonné dědické třídy?

1. dědická třída

Děti zůstavitele (nebo, pokud nedědí, tak jejich děti) a manžel/ka - každý rovný dílem.

2. dědická třída

Nastupuje v případě, že zůstavitel nemá děti: manžel/ka a rodiče a “osoba spolužijící” v jedné domácnosti se zůstavitelem alespoň 1 rok před jeho smrtí - každý rovný dílem, přičemž manžel/ka však minimálně ½ pozůstalosti,

3. dědická třída

V případě neexistence ani manžela/ky, ani rodičů zůstavitele, dědí sourozenci a “osoby spolužijící” - každý rovným dílem.

4. dědická třída

Pokud neexistuje nikdo ze 3. třídy, pak dědí prarodiče zůstavitele (babičky a dědečkové) rovným dílem.

5. dědická třída

Jestliže neexistuje nikdo ze 4. třídy, pak prarodiče rodičů zůstavitele (prababičky a pradědečkové) - rovným dílem linie od otce a linie od matky.

6. dědická třída

V případě, že neexistuje nikdo z 5. dědické třídy, pak dědí děti dětí sourozenců zůstavitele (potomci neteří a synovců) a děti prarodičů zůstavitele (tety a strýcové), případně jejich děti, pokud tito nedědí (tedy sestřenice a bratranci) - každý rovný dílem.

Životní příběhy lidí bez závěti

"Manželův syn z prvního manželství, kterého neviděl 30 let, získal část mého bytu..."

"Nemocnému manželovi jsem závěť bohužel rozmluvila. V rodině nikdy žádné neshody nebyly. Kdo by se hádal o dědictví, říkala jsem si. Po smrti manžela ale vyšlo na povrch, že dědit má i jeho syn z prvního manželství, který se o něj celý život nezajímal. Celé řízení se vleklo skoro dva roky a nakonec se s tím lumpem musím dělit o byt." (Marie N.)

"Z dědictví mé jediné dcery neuvidím nic. Ani dům, který jsem jí koupila. Navíc se prý musím vystěhovat..."

"Možná si říkáte, že závěť nemá pro 40letého člověka smysl. Ani má dcera před tragickou autonehodou žádnou nepořídila. Tím pádem vše zdědil její muž s dětmi. Včetně rodinného domu, který jsem dceři koupila a kde jsme dosud žili pohromadě. To se teď změní. Dům už patří zeťovi a ten chce, abych se vystěhovala." (Ludmila D.)

"Svatbu jsme neřešili. Co se stalo po její smrti mi ale naprosto vyrazilo dech..."

"Seznámili jsme se na stará kolena a svatba nám přišla jako zbytečnost. Partnerka bydlela odjakživa na Šumavě a já kvůli práci zůstal v Praze. Jezdil jsem ji navštěvovat, jak jen to šlo. Říkala, že jsem její všechno. Možná proto, že sama už nikoho z rodiny neměla. Ona pro mě také znamenala celý svět. Chtěl jsem, aby se jí hezky bydlelo, a tak jsem investoval statisíce korun do rekonstrukce jejího bydlení. Po její smrti jsem s hrůzou zjistil, že její chata na Šumavě i peníze připadly státu České republiky." (Josef S.)


Další

Jaké jsou způsoby pořízení závěti?


Sepište svou závěť s Posledními slovy

S naším vzorem sestaveným advokáty můžete vytvořit svou závěť už za 12 minut z pohodlí domova.

Poslední slova

Inbehave s.r.o.,

Nám. V. Hálka 17, Odolena Voda, 250 70

IČO: 02692945

Zapsáno v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 222465 u Městského soudu v Praze.


Vzděláváme veřejnost v oblasti dědictví a pomáháme lidem vytvořit platnou závěť, díky možnosti zakoupení hotového vzoru a jeho správného vyplnění formou snadného internetového dotazníku. Vzor dokumentu je sestaven a pravidelně konzultován s advokáty z Kopecký, Hála & Co., advokátní kancelář s.r.o.

Kontakt

Online chat

info@poslednislova.cz