Kdo jsou nepominutelní dědicové?

Koho přesně považuje zákon za nepominutelné dědice? A jaká je role nepominutelného dědice v závěti?

Obsah

Kdo je nepominutelný dědic?

Jakou ochranu má nepominutelný dědic?

Příklad z praxe


Kdo je nepominutelný dědic?

Zákon za nepominutelné dědice považuje děti zůstavitele (toho, kdo pořizuje závěť), a pokud nedědí, tak jejich potomky.

Manželka, rodiče, partner ani sourozenci zůstavitele tedy nejsou nepominutelnými dědici a je plně na vůli zůstavitele, zda jim něco odkáže nebo ne.

U osob mimo nepominutelné dědice je možné užití tzv. negativní závěti, kdy zůstavitel vyloučí, aby po něm dědil někdo z okruhu zákonných dědiců, kteří by jinak dědili (typicky v případě, že zůstavitel pořídí pouze o části jeho majetku a zbytek majetku nechá rozdělit automaticky podle dědické třídy, ve které se nachází).

Jakou ochranu má nepominutelný dědic?

Zůstavitel nesmí rozdělit majetek tak, aby se nepominutelným dědicům nedostalo zákonného podílu. Každé z nezletilých dětí je oprávněno dostat alespoň tři čtvrtiny svého zákonného dědického podílu a dospělé dítě má dostat alespoň čtvrtinu zákonného dědického podílu.

Všechny děti tedy nemusí dostat rovný díl dědictví. A důležité je to, že nepominutelnému dědici nenáleží právo na podíl z pozůstalosti (např. část bytu), ale pouze na peněžní obnos, který se rovná hodnotě jeho zákonného podílu.

Příklad z praxe

Pojem nepominutelného dědice si můžeme ukázat na jednoduchém příkladu z praxe:

Pan Novák žije s manželkou paní Novákovou a z minulého manželství má 2 děti: dospělou dceru a šestnáctiletého syna. Majetek manželů Novákových činí 6 milionů korun, kdy jejich byt má hodnotu 3 miliony korun a dále mají na účtě další 3 miliony korun.

Po smrti pana Nováka se nejdříve vypořádá společné jmění manželů, půlka majetku tedy připadne paní Novákové. O druhé půlce majetku (v hodnotě 3 miliony korun) se povede dědické řízení. V závěti se pan Novák rozhodl odkázat veškerý svůj majetek manželce, čemuž notář nemůže vyhovět, protože dvě děti pana Nováka jsou nepominutelnými dědici. Podle zákona se děti pana Nováka dělí s paní Novákovou rovným dílem a každý by měl dostat právě jednu třetinu dědictví, tedy 1 milion korun. Tento zákonný díl lze u nepominutelných dědíců příslušně ponížit a to následovně.

Povinný díl nezletilého syna jsou tři čtvrtiny jeho zákonného podílu, tedy 750 tisíc korun. U dospělé dcery je to jedna čtvrtina zákonného podílu, tedy 250 tisíc korun. Tyto částky musí děti obdržet, aby bylo vyhověno zákonnému vypořádání. Děti nemají automatický nárok na podíl na bytu, který si může paní Nováková nechat, ale musí děti vyplatit.

Suma sumárum, děti mají zákonné právo na svůj povinný díl z dědictví. A to platí v drtivé většině případů. Kdy to ovšem neplatí? To se dozvíte v dalším článku Vydědění dítěte: jak vydědit potomka?.


Další

Vydědění dítěte: jak vydědit potomka?


Sepište svou závěť s Posledními slovy

S naším vzorem sestaveným advokáty můžete vytvořit svou závěť už za 12 minut z pohodlí domova.

Poslední slova

Inbehave s.r.o.,

Nám. V. Hálka 17, Odolena Voda, 250 70

IČO: 02692945

Zapsáno v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 222465 u Městského soudu v Praze.


Vzděláváme veřejnost v oblasti dědictví a pomáháme lidem vytvořit platnou závěť, díky možnosti zakoupení hotového vzoru a jeho správného vyplnění formou snadného internetového dotazníku. Vzor dokumentu je sestaven a pravidelně konzultován s advokáty z Kopecký, Hála & Co., advokátní kancelář s.r.o.

Kontakt

Online chat

info@poslednislova.cz